Rezervirajte Termin

 1. Redovan tehnički pregled vozila
 2. Redovan šestomjesečni tehnički pregled vozila
 3. Vanredni tehnički pregled vozila
 4. Preventivni tehnički pregled vozila
 5. Tehnički pregled za utvrđivanje tehničko-ekspotlacionih uvjeta za pojedine vrste motornih vozila
Kontakt

Radno Vrijeme

Pon – Pet  07:30 – 17:00
Subota:  08:00 – 12:00
Nedjelja:  ZATVORENO

Lokacija

Potpolje, bb
88260, Čitluk, Bosna i Hercegovina

Lokacija

Telefon

Tehnički: 036 644 157

Računovodstvo: 036 644 159

Fax: 036 644158

 

O nama

Poduzeće NAM d.o.o

Osnovano je 2001 godine kod Županiskog suda u Mostaru, osnovna djelatnost je Tehnički pregled vozila, 2002 godine proširujemo djelatnost na posredništvo u trgovini motornim vozilima, ugostiteljstvo i autopraonica.

U cjelokupnom poslovanju poduzeće bilježi dobre rezultate i ostvaruje dobit, koju koristi za unapređenje poslovanja i ulaganjem u razvoj.

Poslovana politika poduzeća usmjerena je na stalni rast i razvoj i u tom smjeru odvijaju se sve aktivnosti poduzeća.

U pravnom prometu sa trećim osobama poduzeće nastupa sa punom odgovornošću i odgovara svim sredstvima u vlasništvu poduzeća.

 • Tehnički pregled motornih vozila
 • Automatska autopraonica
 • Ugostiteljski objekat
 • Diskoteka Bumerang
 • Posredovanje u trgovini motornim vozilima

Usluge

Ispitivanje svih vrsta vozila (Atesti)

Homologacija vozila

Postupak Homologacije u BiH se provodi u skladu sa odlukom o najnižim tehničkim zahtjevima i obavlja se u okviru carinjenja vozila u ovlaštenim servisima

Baždarenje Tahografa

Analognih i Digitalnih

Ispitivanje Ograničavača brzine

Potrebni dokumenti za obavljanje tehničkog pregleda, registracije i osiguranja vozila

 • Potvrda o registraciji
 • Potvrda o vlasništvu (ukoliko se mjenja vlasnik vozila ili adresa stanovanja vlasnika vozila i potvrda od CIPS-a o prebivalištu)
 • Važeći identifikacijski dokument vlasnika vozila
 • Za vozila u vlasništvu leasinga potrebna je potvrda od leasinga-a o pravu na registraciju vozila
 • Prethodna polica osiguranja od auto odgovornosti te druga dokumentacija za ostvarenje bonusa (orginalan kupoprodajni ugovor ili račun, potvrdu MUP-a o odjavi predhodnog vozila na kojem je ostvaren bonus)

Za nova i novoproizvedena vozila (vozila koja se prvi put registriraju u BiH) potrbeno je

 • Jedinstvena carinska isprava
 • Inozemna knjiga vozila
 • Prometna dozvola vozila (za rabljena vozila)
 • Račun prodavatelja
 • Potvrda o usklađenosti (homologacija)
 • Važeći identifikaciski dokument vlasnika
 • Za pravne osobe potrebno je priložiti kopiju IDB i PDV broja