Na temelju članka 205. Zakona o osnovamasigurnosti i prometa na cestama u BiH (“Službeni glasnik BiH” , br.6/06,75/06,44/07,84/09 i 48/10 ), ministar prometa i veza , u suradnji sa ministarstvom ili tjelom nadležnim za poslove energetike i industrije je donio pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređajai opreme vozila (“Službeni glasnik BiH”, br.41/08). Ovim Pravilnikom su utvrđeni uvjeti za homologaciju vozila, djelova uređaja i opreme uvjeti za određivanje organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije.

Postupak homologacije u BiH se provodi u skladu sa odlukom o najnižim tehničkim zahtjevima i obavlja se u okviru carinjenja vozila u ovlaštenim servisima.

Homologacija pojedinačnog tipa vozila sprovodi se za nova i rabljena vozila, koja dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe.

Zahtjev za sprovođenje postupka homologacije pojedinačnog vozila, koji sadrži i tehničke podatke o vozilu, podnosi dobavljač u ovlašteni servisza obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije.

Dokumenti koje prilaže podnositelj zahtjeva:

  • prometna dozvola vozila
  • kupoprodajni ugovor ili račun
  • jedinstvena carinska isprava
  • potrebni proizvođačevi tehnički podaci o vozilu
  • COC dokument (ukoliko istog ne posjeduje tada tehnički servis zatraži potvrdu proizvođača po propisanom cjeniku)
  • dokaz o plaćenoj naknadi za sprovođenje postupka homologacije