Kako bi se zaštitili sudionici u prometu, vlasnici motornih vozila dužni su zaključiti obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti. Također postoji i mogućnost ugovaranja dobrovoljnih osiguranja kao što su dodatno osiguranje od nezgode, te različite vrste kasko osiguranja.

Osiguranje od automobilske odgovornosti

Policom osiguranja od automobilske odgovornosti osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete prouzročene uporabom motornog vozilau zemlji i inozemstvu. Oštećeni zahtjeva odgovarajuću odštetu neposredno od osiguratelja, tako da se prouzročitelj materijalno ne ugrožava

Za putovanje u neke zemlje inozemstva potrebno je imatitzy. zelenu kartu. Zelena karta je potvrda koja služi kao dokaz o ugovorenom osiguranju od automobilske odgovornosti, a izdaje se uz policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Dodatno osiguranje od nezgode

dodatno osiguranje oid nezgode je oblik dobrovoljnog osiguranja, kojim se vozači, putnici i protioci osiguravaju od posljedica nezgode koje mogu nastati za vrijeme vožnje, odnosno za vrijeme upravljanja i manipulacije motornim i drugim vozilima. Ono je odogovor na opasnosti koje okružuju čovjeka za vrijeme vožnje i kod događaja koji su neposredno vezani s vozilom u prometu.

Osiguranjem od posljedica nezgode osiguravaju se vozači, putnici i pratioci od posljedica nezgode koja nastane za vrijeme vožnje, upravljanja i manipulacije motornim i drugim vozilima.

Kod dodatnog osiguranja od nezgode osobe se mogu osigurati od sljedećih vrsta rizika:

  • rizik smrti
  • rizik invaliditeta

Osiguranje automobilskog kaska

Osiguranje automobilskog kaska je dobrovoljno osiguranje koje obuhvaća pokriće većine štete na motornom vozilu prouzročenih za vrijeme vožnje, u mirovanju ili na parkiralištu. Osiguranjem automobilskog kaska, mogu se osigurati sve vrste motornih, priključnih radnih i tračnih vozila i njihove sastavne djelove.

Većina osiguravajućih društava nudi nekoliko vrsta kasko osiguranja:

  • potpuno kasko osiguranjeosnovnih rizika
  • potpuno kasko osiguranje sa uključenim dopunskim rizicima
  • djelomično kasko osiguranje (pokriva neke od rizika potpunog kaska, te sami birate kombinacije rizika od kojih se želite osigurati)

U našem objektu možete ugovoriti osiguranje od automobilske odgovornosti i dodatno osiguranje od autonezgode. Možete birati izemđu sljedećih osiguravajućih društava:

  • CROATIA OSIGURANJE
  • BOSNA SUNCE OSIGURANJE

Radno vrijeme :

ponedjeljak – petak : 07.00 do 17:00 h

subota: 07:00 do 12:00h

Kontakt:

Tel: 00387637644-157

Fax: 0038763644-157